Framgång kan mätas

Lönsamhet

Grunden för långsiktigt företagande är att det finns en god lönsamhet. Saknas lönsamhet minimeras utrymmet för fortsatt expansion såväl som utveckling av personal och framtidstro.

Mätbart

”Det som följs upp blir gjort”. I en så komplex miljö som företagande är det av största vikt att fokusera på några få nyckeltal. Dessa tal, om rätt valda, kommer att ge dagsformen och trenden på var man är. Saken är att välja rätt och att man i denna process säkerställer att nyckeltalet har en uttalad ägare som har accepterat och förstått vad som avses.

Målstyrt

Barriärbrytande mål! Visst låter det både utmanande och spännande. När nyckeltalen identifierats gäller det att bygga upp en målbild av vart vi tror oss kunna vara om låt säga tre år. En tidsperiod som definieras utifrån att den måste bearbetas nu men inte ligger allt för nära eller heller inte allt för långt borta. Arbetet utförs i nära samråd med företagets medarbetare och kommer att mynna ut i logiska och mätbara mål vilka starkt kommer att förbättra resultaten positivt och därmed lönsamheten.

Nöjdare medarbetare

Nyckeln till framgång är att få medarbetarna delaktiga och med på resan. Vårt arbetssätt utmanar och tar tillvara medarbetarnas unika kompetens. Det är deras engagemang och kommitment till de egna målen som leder till mätbar framgång!