Logistik

Förlust till vinst

Kund vände på tre år årligt förlust på 8 MSEK till vinst på 16 MSEK.

Nytt försörjningskoncept

Gav 4 kronor tillbaka i effektiviserad produktion på varje invest

Nomineringar

Hjälpte med logistiklösningar fram kund till två nomineringar till ”Supply Chain Professional of the Year”

Logistik

Vi erbjuder unik kompetens i logistik och organisationsutveckling och utvecklar ditt företag med hjälp av affärsmässiga analyser som optimerar resurs- och lagerhantering via kundunika lösningar. Vi utgår från såväl befintliga lösningar som erbjuder nya logistiklösningar som ger en effektivare produktion och en lägre totalkostnad.